Historia Szkoły

Rok szkolny 2005–2006 był dla szczecineckiej Szkoły Muzycznej rokiem wyjątkowym, na przestrzeni którego placówka święciła jubileusz 60-lecia szkolnictwa muzycznego w Szczecinku, 45 lecie Szkoły Muzycznej I i II stopnia, oraz 35 lecie nadania szkole imienia Oskara Kolberga. Pionierem ruchu muzycznego na terenie miasta Szczecinka i powiatu był pianista i dyrygent Andrzej Różański. W 1945 roku po przyjeździe do Szczecinka objął stanowisko kierownika referatu kultury i sztuki w Starostwie. Wraz z muzykami: Aleksandrą Umiastowską, Zofią Dorożyńską, Marią Filipowską–pianistkami, Ireną Żak–wokalistką, Janem Janowiczem–skrzypkiem oraz działaczami społecznymi Krystyną Goławską, Marią Kraską, Anną Królewicz postanowił utworzyć Towarzystwo Muzyczne. 

Kadra Pedagogoczna na przestrzeni lat

Wykaz Pedagogów uczących w latach 1946-2005