Biblioteka

Biblioteka szkolna jest integralną częścią Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku. Działalność biblioteki ma na celu wspieranie zadań dydaktyczno - wychowawczych Szkoły, służy doskonaleniu pracy nauczycieli jak również szerzeniu wiedzy muzycznej wśród uczniów. Sukcesywnie uzupełniany nowościami księgozbiór liczy obecnie 15 tysięcy woluminów. Biblioteka stosuje układ działowy według nauczanych specjalności, a wewnątrz działów układ alfabetyczny według form muzyki. Można także korzystać z dokumentów elektronicznych. Zgromadzono 1127 płyt w tym bogaty zbiór płyt CD i DVD. Dużym zainteresowaniem cieszy się kolekcja La Scala z cyklu Najpiękniejsze Opery Świata. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z księgozbioru podręcznego: encyklopedii, leksykonów, słowników, albumów. Na miejscu można również przejrzeć czasopisma muzyczne: Twoja Muza, Ruch Muzyczny, Muzyk. Do dyspozycji czytelników jest komputer z dostępem do internetu. Biblioteka posiada bogaty zbiór dokumentacji życia społecznego Szkoły, który stanowi źródło wiedzy na temat historii szkoły jej tradycji i rozwoju placówki od 1946 roku. Działalność biblioteki nie ogranicza się tylko do podstawowych zadań, takich jak gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów. Biblioteka czynnie włącza się w życie społeczno-artystyczne szkoły między innymi poprzez oprawę plastyczną ważniejszych imprez szkolnych, wystawy, gazetki tematyczne oraz redagowanie materiału do strony internetowej szkoły. Zapraszamy 


GODZINY PRACY BIBLIOTEKI 
PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK  W GODZINACH - 15
00 - 1900